Hradec Králové

Informace o městě Hradec Králové, možnosti ubytování, zajímavosti a fotogalerie.

První dochovaná písemná zmínka o městě pochází z roku 1225. Ve středověku byl Hradec Králové věnným městem českých královen. Velké oblibě se město těšilo především u královen Elišky Rejčky a Elišky Pomořanské. Hradec Králové bývá zvláště spojován s jednou z největších středoevropských bitev 19. století, rakouských a pruských vojsk, které se nedaleko města střetly v roce 1866. Ačkoli Hradec Králové byl budován jako pevnostní město, jeho další rozvoj podmínilo zbourání hradeb a postupná modernizace. Pro město však zůstalo charakteristické, že nemá výrazné průmyslové zóny.

O historii města vypovídá řada architektonických památek, a to jak v gotickém, renesančním či barokním slohu (G. Santini, C. Lurago). Výjimečnou pozornost zasluhuje moderní architektura v duchu secese a funkcionalismu. Je dílem světově proslulých architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára, jehož pozoruhodná urbanistická a architektonická koncepce se stala podnětem k tomu, že Hradec Králové je nazýván „Salónem republiky“.

V současnosti v Hradci Králové bydlí přibližně 90 tisíc obyvatel. Podle sociologického šetření Spokojenost občanů s místním společenstvím, realizovaného pořádající katedrou sociologie pro Magistrát města Hradce Králové, si Hradečané na svém městě spolu s jeho celkově příjemnou atmosférou nejvíce cení architektury a urbanistického řešení města, zeleně unitř města i navazujících lesů. Mezi spokojenými obyvateli nejenom převládají “velmi” spokojení nad “spíše” spokojenými, ale celkovým podílem spokojených obyvatel (93 % dotázaných  v roce 2017) se město dlouhodobě řadí na špici měst, která toto sociologické šetření (jako součást Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje) realizují.

V Hradci Králové působí z veřejných vysokých škol Univerzita Hradec Králové (UHK), Farmaceutická a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. UHK zahrnuje Fakultu informatiky a managementu, Filozofickou fakultu, Pedagogickou fakultu a Přírodovědeckou fakultu. Katedra sociologie vznikla v roce 2008 a je jedním ze sedmi pracovišť FF UHK.

Další odkazy a zdroje

Hradec Králové, oficiální stránky statutárního města 

Univerzita Hradec Králové