Kontakty

e-mail:

css2018@ceskasociologicka.org

Telefon:
493 331 282
(sekretariát katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové)
Předseda organizačního výboru:
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
miroslav.joukl@uhk.cz
774 958 117
Korespondenční adresa:
Katedra sociologie FF UHK
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové 3