Návrhy panelů

Výzva k podávání návrhů na tematické panely

Rádi bychom Vás vyzvali k podávání návrhů na tematické panely pro konferenci. Vítány jsou náměty na panely v tradičním vědeckém duchu jednotlivých sociologických disciplín, ale náměty mohou být pojaty i volněji, např. „tradiční a nová témata v (české) sociologii“, „česká společnost a sociologie v historické perspektivě“, „česká společnost a sociologie v mezinárodní komparaci“ apod.

Tematické zaměření panelů není v tuto chvíli omezeno, každý návrh musí obsahovat následující body:

  1. Jasnou specifikaci tematického zaměření (ideálně zamýšlený název panelu).
  2. Anotaci s přiblížením tematického zaměření, které bude dostatečně informativní pro použití v podobě výzvy autorům pro podávání návrhů příspěvků do daného panelu.
  3. Jméno a kontaktní údaje na předsedajícího panelu (ideálně by jím měl být navrhovatel).
  4. Pokud jsou známy, předběžné návrhy příspěvků a jejich autorů.

Na každý panel bude v programu vyhrazen čas 75 minut (pro 3 příspěvky v panelu) nebo 90 minut (pro 4 příspěvky v panelu). Pokud byste rádi navrhli více panelů pro jedno tematické zaměření, podejte pro ně samostatné návrhy s odlišením po vzoru „Sociologie… I.“, „Sociologie… II.“ Pokud byste rádi navrhli panelů více, neváhejte tak učinit. Formulář pro podávání návrhů naleznete níže.

Všechny návrhy panelů projedná do 14 dnů po skončení lhůty konferenční výbor a pro vybrané panely bude následně vypsána otevřená výzva pro podávání příspěvků. Vhodné přihlášené příspěvky vybere předsedající panelu a s krátkým zdůvodněním svůj návrh předloží konferenčnímu výboru. Ten návrh schválí, případně s předsedajícím dále projedná. Předesíláme, že výzva k podávání návrhů příspěvků bude vypsána nejen na přihlášené panely, ale i jako zcela otevřená pro příspěvky dalších tematických zaměření.

Seznam přijatých panelů naleznete zde