Novinky

 • Spuštěna registrace

V záložce Registrace byl zveřejněn přihlašovací formulář na konferenci.

 • Aktuální organizační informace

V záložce Organizace byly zveřejněny aktuální organizační informace.

 • Valné shromáždění ČSS

Jednání valného shromáždění ČSS se uskuteční 29. 11. od 10.00 do 12.30 hod. v místnosti J1 v areálu kampusu Univerzity Hradec Králové.
Prezence proběhne od 9.00 do 10.00 hod. Účast na valném shromáždění není spojena s registrací na Konferenci ČSS 2018 a je zdarma.

 • Program konference

Zveřejněn program Konference ČSS 2018. Místem konání je kampus Univerzity Hradec Králové Na Soutoku (adresa Hradecká 1227, Hradec Králové).

 • Aktualizace webu

V současné době dochází k nahrávání předběžného programu konference (aktualizace panelů a jejich anotace, příspěvky a jejich anotace) a přípravy registračního formuláře pro účastníky.

 • Návrhy příspěvků byly schváleny

Konferenční výbor schválil navržené příspěvky. Informace byla předána navrhovatelům. Skladba panelů a program konference budou projednány na výboru ČSS a výsledky oznámeny předsedajícím panelů i navrhovatelům. V měsíci říjnu poskytneme další potřebné informace k organizaci výroční konference.

 • Podávání návrhů příspěvků bylo ukončeno

Děkujeme všem přispěvatelům za zaslané návrhy.

 • Formulář pro podávání návrhů na příspěvky

Byl zprovozněn formulář na podávání návrhů na příspěvky, který naleznete zde

Anotace k jednotlivým panelů naleznete zde

 • Podávání návrhů na příspěvky

Počátkem května bude možné podávat návrhy na příspěvky v rámci schválených panelů, ale také mimo tuto nabídku. V nejbližší době zveřejníme potřebné údaje a formulář.

 • Konferenční výbor schválil seznam panelů

Seznam panelů naleznete zde

 • Výroční konference České sociologické společnosti 2018

Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (19182018)

Výbor České sociologické společnosti ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vás zve na výroční konferenci, která se uskuteční na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové 28.–30. 11. 2018.

Konference navazuje na loňské sociologické setkání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Letos, v roce stého výročí vzniku Československa, se královéhradecká konference zaměří na diagnózy a dlouhodobé perspektivy české společnosti a sociologie.

Výroční konference bude spojena s Valným shromážděním České sociologické společnosti, s již tradičním předáváním „Ceny Miloslava Petruska ve studentské soutěži o nejlepší odbornou sociologickou stať v časopise s recenzním řízením“ a poprvé s předáváním „Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci“.

Za pořadatele

Helena Kubátová, místopředsedkyně ČSS a předsedkyně konferenčního výboru

Miroslav Joukl, vedoucí katedry sociologie FF UHK a předseda organizačního výboru