Odkazy k organizaci konference

Kampus Univerzity Hradec Králové Na Soutoku
Hradecká 1227, Hradec Králové
mapa

Jak na konferenci, cestuji-li hromadnou dopravou

K cestě ze zastávky Hlavního nádraží (přijedete-li vlakem) nebo ze zastávky Terminál hromadné dopravy (přijedete-li autobusem)
doporučujeme linky 1, 8, 9, 24 zastávka – Fakultní nemocnice
nebo linku 2  zastávka – Zimní stadion
schéma MHD

Ubytování v Hradci Králové

V seznamu naleznete tipy na ubytování. Ceny jsou pouze orientační.
Tipy_ubytovani_HK

Konferenční poplatek

Do 16. 11. 2018: člen ČSS 1 000 Kč, nečlen ČSS 1 500 Kč, student 400 Kč.
Od 17. 11. 2018 (včetně platby na místě): člen ČSS 1 500 Kč, nečlen ČSS 2 000 Kč, student 600 Kč.
Studenti, kteří nezískají finanční podporu na svých fakultách, mohou případně o finanční podporu k uhrazení konferenčního poplatku požádat Výbor ČSS.
Podklady k platbě budou součástí formuláře pro registraci.

Konferenční poplatek slouží ke krytí nákladů na organizaci konference a zahrnuje občerstvení podle programu konference:
Coffee breaky v průběhu celé konference
Uvítací občerstvení při společenském setkání k zahájení konference 28. 11.
Teplý oběd 29. 11.
Raut při společenském večeru 29. 11.
Studený oběd 30. 11.

Organizátoři
Česká sociologická společnost

Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Konferenční výbor
Doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. (FF UPOL) - předsedkyně
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (FSV UK)
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOU AV ČR)
Doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (FSS MU)
PhDr. Michal Tošner, Ph.D. (FF UHK)
Organizační výbor
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D. (FF UHK) – předseda
PhDr. Josef Bernard, Ph.D. (SOU AV ČR, FF UHK)
Doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc. (FF UHK)
Mgr. Klára Burianová (FF UHK)
PhDr. Alena Miltová, CSc. (Sociologické nakladatelství SLON)
Mgr. Petra Tlčimuková (FF UHK)
Doc. Milan Tuček, CSc. (FSV UK, FF UHK)
RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. (FF UHK)