Konferenční poplatek

Do 16. 11. 2018: člen ČSS 1 000 Kč, nečlen ČSS 1 500 Kč, student 400 Kč.
Od 17. 11. 2018 (včetně platby na místě): člen ČSS 1 300 Kč, nečlen ČSS 1800 Kč, student 600 Kč.
Studenti, kteří nezískají finanční podporu na svých fakultách, mohou případně o finanční podporu k uhrazení konferenčního poplatku požádat Výbor ČSS.
Podklady k platbě budou součástí formuláře pro registraci.

Konferenční poplatek slouží ke krytí nákladů na organizaci konference a zahrnuje občerstvení podle programu konference:
Coffee breaky v průběhu celé konference
Uvítací občerstvení při společenském setkání k zahájení konference 28. 11.
Teplý oběd 29. 11.
Raut při společenském večeru 29. 11.
Studený oběd 30. 11.