Organizátoři

Organizátoři
Česká sociologická společnost

Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Konferenční výbor
Doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. (FF UPOL) - předsedkyně
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (FSV UK)
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOU AV ČR)
Doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (FSS MU)
PhDr. Michal Tošner, Ph.D. (FF UHK)
Organizační výbor
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D. (FF UHK) – předseda
PhDr. Josef Bernard, Ph.D. (SOU AV ČR, FF UHK)
Doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc. (FF UHK)
Mgr. Klára Burianová (FF UHK)
PhDr. Alena Miltová, CSc. (Sociologické nakladatelství SLON)
Mgr. Petra Tlčimuková (FF UHK)
Doc. Milan Tuček, CSc. (FSV UK, FF UHK)
RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. (FF UHK)