Finální program

 

Středa 28. 11. 2018

12.00–13.15 Prezence na konferenci/coffee break
13.15–13.30 Zahájení konference
13.30–14.30 Přednáška hosta prof. Miloše Havelky, CSc.
14.30–15.00 Coffee  break
15.00–16.00 Přednáška hosta prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc.
16.00–16.15 Přestávka
16.15–17.15 A1  Dějiny české aktuální sociologie B1  Novinky v metodologii sociálně vědního výzkumu C1  Sociologie v době populismu
17.15–17.45 Coffee  break
17.45–18.45 A2 Dějiny české aktuální sociologie B2  Novinky v metodologii sociálně vědního výzkumu C2  Sociologie v době populismu
20.00–23.00 Společenské setkání k zahájení konference

 

 

Čtvrtek 29. 11. 2018

9.00–10.00 Prezence na Valné shromáždění a na konferenci/coffee break
10.00–11.15 Jednání Valného shromáždění ČSS
11.15–12.15 Přednáška hosta prof. PhDr. Gerlindy Šmausové, CSc.
12.15–12.30 Předání cen ČSS
12.30–14.10 Oběd
14.15–15.35 D1  Rodina, partnerství a zdraví v čase a prostoru E1  Rodina, partnerství a mezigenerační vztahy v pozdějším věku F  Sociologie a vzdělání
15.35–16.05 Coffee  break
16.05–17.25 D2  Rodina, partnerství a zdraví v čase a prostoru E2  Rodina, partnerství a mezigenerační vztahy v pozdějším věku G  Sociologie náboženství dnes a zítra
19.00–22.00 Společenský večer
 

Pátek 30. 11. 2018

8.00–9.00 Prezence na konferenci/coffee break
9.00–10.00 H  Senioři a seniorky v české společnosti – problémy a příležitosti CH  Řečové a multimodální aspekty sociální interakce I  Sociologie a média J  Výsledky empirických výzkumů
10.00–10.30 Coffee  break
10.30–11.50 K  Od neoliberálního k neliberálnímu kontextu. Sociální hnutí v temných dobách? L  Sociologie a venkov M  Mezinárodní migrace obyvatelstva. Máme se čeho bát? N1  Teorie aktér-sítí v české sociologii
11.50–12.30 Studený oběd
12.30–13.50 O  Analýza sociálních sítí P  Vězeňství z perspektivy sociálních věd N2  Teorie aktér-sítí v české sociologii
14.00–14.20 Zakončení konference

Změna programu vyhrazena.

 

Podrobný program ke stažení zde.