Valné shromáždění

Vážené a milé členky, vážení a milí členové České sociologické společnosti,

dovoluji si vám oznámit, že Hlavní výbor ČSS svolal jednání Valného shromáždění na 29. listopadu 2018 do Hradce Králové. Začátek jednání bude v 10.00 hod. Místo jednání: Hradec Králové, Hradecká 1227 (UHK kampus Na Soutoku).

Bližší informace naleznete v dokumentu.

Těším se na setkání s vámi.

S úctou a srdečně

Dušan Lužný (předseda ČSS 2015-2018)

 

Návrh programu jednání Valného shromáždění

 1.   Zahájení a schválení programu
 2.   Volba předsedy Valného shromáždění, návrhové komise, mandátové komise
 3.   Zpráva o činnosti za období 2017-2018
 4.   Zpráva o hospodaření za období 2017-2018
 5.   Zpráva Kontrolní komise za období 2016-2017
 6.   Diskuse ke zprávám a schválení zpráv
 7.   Návrh rozpočtu na rok 2019
 8.   Diskuse k rozpočtu a schválení rozpočtu
 9.   Volba volební komise
 10.   Návrh kandidátky do nového Hlavního výboru ČSS včetně jeho předsednictva a návrh kandidátky do nové  Kontrolní komise ČSS
 11.   Různé
 12.   Předání Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci a Ceny Miloslava Petruska za nejlepší odborný článek ze sociologie v roce 2017
 13.   Vystoupení pozvaného hosta: prof. Gerlinda Šmausová
 14.   Ukončení Valného shromáždění