Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018)

Výbor České sociologické společnosti ve spolupráci s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vás zve na výroční konferenci, která se uskuteční na Univerzitě Hradec Králové 28.–30. 11. 2018 (více informací naleznete zde).

Konference navazuje na loňské sociologické setkání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Letos, v roce stého výročí vzniku Československa, se královéhradecká konference zaměří na diagnózy a dlouhodobé perspektivy české společnosti a sociologie.

Výroční konference bude spojena s Valným shromážděním České sociologické společnosti, s již tradičním předáváním „Ceny Miloslava Petruska ve studentské soutěži o nejlepší odbornou sociologickou stať v časopise s recenzním řízením“ a poprvé s předáváním „Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci“.

Za pořadatele

Helena Kubátová, místopředsedkyně ČSS a předsedkyně konferenčního výboru

Miroslav Joukl, vedoucí katedry sociologie FF UHK a předseda organizačního výboru

 

Aktuality naleznete na stránce Novinky

Harmonogram přípravy konference

  • Podávání návrhů panelů: do 5. 4. 2018 (rozhodnutí o ne/přijetí do 20. 4. 2018)
  • Podávání návrhů příspěvků: do 15. 7. 2018 (rozhodnutí o ne/přijetí do 15. 9. 2018)
  • Konání konference: 28. – 30. 11. 2018 (program)